124, 216 mm və 295 mm diametrli quyularla kəsişən kalsit laylarının məsaməlilik və sıxlıq üçün, standart nümunələr.

  • 124, 216 mm və 295 mm diametrli quyularla kəsişən kalsit  laylarının məsaməlilik və sıxlıq üşün, standart nümunələ(СО). Mineralizasiya 200 qr/l
CO tipi, skeletin tərkibi. Məsaməlilik əmsalı, % Sıxlıq kq/m3 Quyunun diametri. mm
№114 СО-КВ-36,5%-2082-216

 

Su doyumlu, tək fraksiyalı kalsit

36,5 ±0,2 2082 ±8,8 216 ±1
№115 СО-КВ-17,0%-2419-216
Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit
17,0 ±0,2 2419 ±8 216 ±1
№116 СО-КВ-0,8%-2695-216

 

Su doyumlu kalsit (mərmər bloklar)

0,8 ±0,2 2695 ±8 216 ±1
№117 СО-КВ-26,2%-2263-216
Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit
26,2 ±0,2 2263 ±9,6 216 ±1
№118 СО-КВ-4,2%-2638-216

 

Su doyumlu kalsit (mərmər bloklar)

4,2 ±0,3 2638 ±10 216 ±1
№121 СО-КВ-36,0%-2095-124

 

Su doyumlu, tək fraksiyalı kalsit

36,0 ±0,3 2095 ±10 124 ±1
№122 СО-КВ-27,4%-2239-124

 

Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit

27,4 ±0,3 2239 ±10 124 ±1
№123 СО-КВ-16,3%-2430-124

 

Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit

16,3 ±0,3 2430 ±10 124 ±1
№124 СО-КВ-0,8%-2695-124

 

Su doyumlu kalsit (mərmər bloklar)

0,8 ±0,3 2695 ±10 124 ±1
№125 СО-КВМ200-36,5%-124

 

Su doyumlu məsaməli, tək fraksiyalı kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l 

36,5 ±0,3 2134 ±10 124 ±1
№126 СО-КВМ200-16,2%-124
Su doyumlu məsaməli, iki fraksiyalı kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l 
16,2 ±0,3 2451 ±10 124 ±1
№127 СО-КВМ200-36,7%-216
Su doyumlu məsaməli, tək fraksiyalı kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l 
36,7 ±0,3 2131 ±10 216 ±1
№147 СОКВМ200-26,1%-216
kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l 
26,1 ±0,3 2296 ±10 216 ±1
№148 СО-КВМ200-16,1%-216
Su doyumlu məsaməli, iki fraksiyalı kalısit. Mineralizasiya 200 qr/l 
16,1 ±0,3 2456 ±10 216 ±1
№154 СО-КВ-37,3%-295

 

Su doyumlu, tək fraksiyalı kalsit

37,3 ±0,3 2070 ±10 295 ±1
№155 СО-КВ-23,1%-295
Su doyumlu, iki fraksiyalı kalsit
23,1 ±0,3 2316 ±10 295 ±1
№156 СО-КВ-0,8%-295

 

Su doyumlu kalsit (mərmər bloklar)

0,8 ±0,3 2695 ±10 295 ±1