Haqqımızda

Azərgeomaş Elmi İstehsalat Müəssisəsi  1998 ildən başlayaraq, geofiziki cihaz və avadanlıqların istehsalatda tətbiqi, onların istehsalı və modernizasiyası üzrə ixtisaslaşmışdır. İşlədiyi dövrdən başlayaraq, MDB və Yaxın Şərq regionunun bir sıra ölkələrində, geofiziki cihaz və avadanlıqların istehsalatda tətbiqi üzrə,layihələrin müəllifidir.

 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

 

– mədən geofizikasında istismar olunan VEBER tipli karotaj stansiyalarının, quyu cihazlarının və yerüstü panellərin  işlənib hazırlanması, onların istehsalı və istehsalatda tətbiqi:

-İstismara verilmiş avadanlıqlara zəmanət və post zəmanət xidməti:

-İstismara verilmiş avadanlıqların istismarı  üzrə, sifarişçinin mütəxəssislərinin hazırlığının artırılması məqsədi ilə tədris proqrammlarının və  praktiki seminarların təşkili:

-Metroloji xidmət