Previous slide
Next slide

Haqqımızda

   Azərgeomaş EİM 1998 ildən başlayaraq, geofiziki cihaz və avadanlıqlarin istehsalatda tətbiqi, onların istehsalı və modernizasiyası üzrə ixtisaslaşmışdır. İşlədiyi dövrdən başlayaraq, MDB və Yaxın Şərq regionunun bir sıra ölkələrində, geofiziki cihaz və avadanlıqlarin istehsalatda tətbiqi üzrə,layihələrin müəllifi və ya iştirakçısı olmuşdur. 

   Müəssisənin kadr heyəti, hələ keçmiş SSR-i zamanından başlayıb bu günə qədər, dünyanın bir çox ölkələrində  geofiziki tədqiqatlar həyata keçirmiş, təcrübəli mühədis geofiziklərdir. Yeni texnologiyaların istesalatda tətbiqini effektiv həyata keçirilməsi üçün, müəssisənin ixtisaslaşdırılmış proqramm təminatçıları və elektrik mühəndisləri bir sıra ölkələrdə təcrübə-tədris kursları bitirmişlər. 

Haqqımızda

İstifadəyə verilmiş avadanlığın zəmanət üzrə servis xidmətləri
Cihaz və avadanlıqların təmiri
Effektivliyin metodikası və texnikanın vəziyyətinin analizi
Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri
Cihaz və avadanlıqların istehsalatda işə salınması və sazlanması
Geofiziki tədqiqatlar zamanı perspektiv plan və layihələrin işlənib hazırlanması

Nə üçün biz?

Yüksək kefiyyət

Keyfiyyət standartları səviyyəsinin qaldırılması məqsədilə, mühəndis-texniki heyət mütəmadi olaraq, Azərbaycan və digər ölkələrdə ixtisas artırma və təcrübə-tədris kursları keçirlər.

Peşəkarlıq

Müəssisənin kadr heyəti, təcrübəli mühəndis geofiziklərdən, ixtisaslaşmış proqramm təminatçılarından və elektronika mühəndislərindən ibarətdir.

Sərfəli qiymət

Keyfiyyət, etibarlılıq, Azərbaycanda geofiziki texnologiyaların inkişafı.

Haqqımızda

Veber-03 və Veber-M1 proqram təminatı
Veber M1
Veber – 03

Partnyorlar