Qamma-plotnomer-tolşinomer quyu cihazlarının kalibrovkası üçün,
kəmər buraxılmış quyunun standart nümunələri.

Qamma-plotnomer-tolşinomer quyu cihazlarının kalibrovkası üçün, kəmər buraxılmış quyunun standart nümunəsi.

Kalsit və terrigen layların, sementlənmiş kolonla kəsişmə nöqtələrinin standart nümunələri (СО).

CO tipi

Kolonun diametri, mm

Layın sıxlığı, kq/m³

Sementin sıxlığı, kq/m³

Kolon divarının qalınlığı, mm

№108 СО-ПТ-2700/1830-216/146-6-8-10-Э0

216/146

2700 ±10

1830 ±15

5,9 ±0,2
8,0 ±0,2
10,0 ±0,2

№112 СО-ПТ-2700/1555-216/146-6-8-10-Э0

216/146

2700 ±10

1555 ±15

5,4 ±0,2
7,9 ±0,2
10,3 ±0,2

№113 СО-ПТ-2090/1860-216/146-6-8-10-Э0

216/146

2090 ±20

1860 ±20

5,3 ±0,2
7,8 ±0,2
10,3 ±0,2

№109 СО-ПТ-2700/1896-225/178-6-9-11-Э0

225/178

2700 ±10

1896 ±15

6,3 ±0,2
8,9 ±0,2
11,4 ±0,2

№110 СО-ПТ-2700/1877-225/178-6-9-11-Э1

225/178

2700 ±10

1877 ±15

6,3 ±0,2
8,8 ±0,2
11,1 ±0,2

№111 СО-ПТ-2700/1600-225/178-6-9-11-Э0

225/178

2700 ±10

1600 ±20

6,4 ±0,2
8,9 ±0,2
11,1 ±0,2