Xidmətlər

Geofiziki cihaz və avadanlıqların istehsalı və onların istehsalatda tətbiqi
İstifadəyə verilmiş avadanlığın zəmanət üzrə servis xidmətləri
Quyuların geofiziki tədqiqatının proqram və metodiki-texniki təminatı
Cihaz və avadanlıqların təmiri
Effektivliyin metodikası və texnikanın vəziyyətinin analizi
Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri
Cihaz və avadanlıqların istehsalatda işə salınması və sazlanması
Geofiziki tədqiqatlar zamanı perspektiv plan və layihələrin işlənib hazırlanması