İşləməyə nəzarət quyu cihazı

İşləməyə nəzarət quyu cihazı

İmkanları:

Quyu lüləsi boyu hidrostatik təzyiqin ölçülməsi;
Quyu lüləsi boyu tədqiq olunan intervalda temperaturun ölçülməsi.
Quyu lüləsi boyu laylarda təbii qamma aktivliyin təyini
Axın yerlərində və ümumi tədqiqat intervalında maye sərfiyyatının təyini;
Mufta birləşmələrinin və perforasiya intervalının təyini.

Texniki göstəriciləri
Maksimal hidrostatik təzyiq 80 MPa
Maksimal işçi temperatur 120°C
Cihazın diametri 43 mm
Ümumi uznluğu 2450 mm
Çəkisi 24 kq
Maksimal ölçmə sürəti 700 m/saat
Nominal qidalanma, sabit cərəyan 24-38 V

Təsvir

Cihazın təyinatı

Geofiziki tədqiqatlar zamanı işləməyə nəzarət quyu cihazı, diametri 127 mm-dən 168 mm qədər olan  neft, qaz, minerallaşmış lay su, yuyucu məhlul tərkibli neft-qaz istismar quyularında istifadə olunur.

Bənzər məhsullar

Müraciət forması