Veber-TLM-60

Veber-TLM-60

Parametrlər Norma
LM siqnal amplitutasının səs səviyyəsinə nisbəti 4:1
Temperaturun ölçülmə diapazonu -10 dan + 125°C
Temperatur ölçülərkənyol verilə bilən nisbi xəta ±1°C
Cihazın işçi rejimə quraşdırılma vaxtı, dəq. 15
Çəkisi, kq 22
Cihazın işlətdiyi elektrik tutumu, W 7
Cihaz işləyərkən ətraf mühitin temperatur diapazonu, °C -10 dan + 125°C
Cihazın uzunluğu, mm 1250
Quyu cihazının diametric, mm 73

Veber-TLM-60 quyu cihazı

Bənzər məhsullar

Müraciət forması