Veber-AKS-100

Veber-AKS-100

Cihaz açıq lüləli quyularda eninə və uzununa dalğaların kinematik xarateristikasını, uzununa dalğaların isə dinamik xarateristikasını ölçməyə imkan verir. Cihaz həmçinin kəmərli quyularda dalğaların kinematik və dinamik parametrlərinin ölçülməsinə imkan verir ki, bu da kəmər salınmış neft-qaz quyularında kəmər arxası sementin keyfiyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verir.

Ümumi məlumat

Cihaz açıq lüləli quyularda eninə və uzununa dalğaların kinematik xarateristikasını, uzununa dalğaların isə dinamik xarateristikasını ölçməyə imkan verir. Cihaz həmçinin kəmərli quyularda dalğaların kinematik və dinamik parametrlərinin ölçülməsinə imkan verir ki, bu da kəmər salınmış neft-qaz quyularında kəmər arxası sementin keyfiyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Ölçü diapazonu xarici diametri 146-508mm olan kəmərli quyular və diametri 120-490mm, dərinliyi isə 5000 metrə qədər olan açıq lüləli quyular (quyuda məhlul olmaq şərtilə).

Cihaz aşağıdakı məsələləri həll edir:

Cihaz aşağıdakı məsələləri həll edir:

  • Açıq lüləli quyularda süxurların məsaməlik əmsalı və elastiklik modulunun müəyyənləşdirilməsi;
  • Kəmərli quyularda kəmərarxası sementin keyfiyyətinin müəyyən edilməsi.

Bənzər məhsullar

Müraciət forması