VEBER-01

VEBER-01

VEBER-01 karotaj stansiyası neft quyularında kəşfiyyat, qazma və istismar prossesində, kompleks geofiziki tədqiqatların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Registratorun konstruksiyası üç əsas prinsip üzrə işlənilmişdir: təhlükəsizlik, əhatəlilik, funksionallıq. Baza platforması kimi, məşhur sənaye standartı olan “Avromexanika” istifadə olunur.

Reqistratorun əsas bloku, hündürlüyü 3U(130mm) olan səbətdən ibarətdir və konstruksiyası 19”(düym)-lük korpusa quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulub. Blokun tərkibinə xüsusi hazırlanmış şin ilə birləşmiş cihazlardan gələn siqnal emalı modulları dəsti və quyu cihazlarınn qidalanma mənbələri daxildir. Blok digər yerüstü qurğular tələb etmədən, bu günə məlum olan bütün quyu cihazlarının işləmək qabiliyyətini təmin edir(yeni cihazın meydana çıxması zamanı slot genişlənir). Bundan əlavə karotaj diaqramlarının operativ şəkildə termik kağıza çıxarılması üçün, komplektasiyaya termoplotter daxildir
Karotaj stansiyasının ölçüləri stolüstü cihazın ölçülərindən böyük deyil.
Stansiyanın çəkisi 15 kq-dır. Siz onu əl ilə daşınan stansiya kimi istifadə edə bilərsiniz.
Buna baxmayaraq stansiya hazırda istifadə olunan həm müasir, həm də, köhnəlmiş yerüstü panelsiz qeofiziki cihazlarla, tam həcmdə işləməyə imkan verir.

Stansiyada 2 hesablayıcı blokla, istehsal gücü saniyədə 1200 milllion əməliyyat gücünə malik, yeni siqnal prosessorları qurulmuşdur.
Bu məqam, siqnalların emalı və mürəkkəb riyazi alqoritmlərin istifadəsi üçün, proqramların yazılmasını asanlaşdırır.Analoq Rəqəmsal Çeviricisinin tətbiqi, 16 bitlik yüksüzləşmə ilə akustik karotaj cihazlarının dalğalı şəkillərini, 96 Db amplitudaya qədər qeydiyyata alınmasını təmin edir

Avadanlığın tərkibi

Stansiyanın tərkibində aşağıda göstərilən fuksional qurğular və bloklar mövcuddur.

Dayanıqlı modulda quyu cihazlarından gələn siqnal emal ediciləri
Personal kompyuterlə əlaqə üçün interfeys
Çevik analoq-rəqəmsal çeviricisi
Ləng analoq-rəqəmsal çeviricisi
Quyu cihazlarının komutasiyası və idarəetmə bloku
Quyu cihazlarının qidalandırma mənbəsi
Kabel gərilməsinin reqistrasiya bloku
Dərinlik ölçmə bloku
Avadanlığa quraşdırılmış termoplotter
Köməkçi avadanlıq

Personal kompyuter
Stansiyanın proqramını
Birləşdirici kabellər bloku
Siqnalların emalı bloku

Qəbul olunan siqnalların növü Analoji,kodla,tezliklə
Qəbul olunan siqnalların amplitudası 0,012…10V
Qəbul olunan tezlik siqnallarının diapazonu 3…25000 Hz
Kod siqnalının aparıcı tezliyi 80 kHz-ə qədər
Çevik ARÇ-nin yüksüzləşməsi 16 Bit
Siqnalın rəqəmləşdirilməsinin maksimal tezliyi 1 Mhz
Ləng ARÇ-nin yüksüzləşməsi 16 Bit
Ləng ARÇ-nin girişinin sayı 4
Siqnal prosessorunun emal gücü 600 mln. əməl/Saat
Siqnal prosessorunun yüksüzləşməsi 48 Bit
Cihazın texniki xarakteristikası

Çəkisi 25 kq
Ölçüləri 550x320x320
Qidalandırma mənbəyi gərginliyi 180-250volt,50Hz
Sərf edilən güc 500Vt,(çox olmayaraq)
Ətraf mühitin temperaturu +10-dan-+40C-dək
Nisbi rütubət 90%,30°C olduqda
Termoplotter

Dəqiqlik 8 nöqtə/mm
Çapın sürəti 20mm/san.
Kağızın eni 210 və ya 216 mm
Rulonun maksimal diametri 60 mm
Quyu cihazının qidalanma bloku

Quyu cihazının maksimal gücü 300Vatt
Sabit cərəyanın çıxışındakı gərginlik -300…+300 V
Dəyişən cərəyanın çıxışındakı gərginlik 0…220 V
Sabit cərəyan -3…+3 A
Dəyişən cərəyan 0…1 A
Çıxışdakı cərəyanın tezliyi 40-450 Hz
Gərginlik çıxışında addımın quraşdırılması 0,1 V
Cərəyan çıxışında addımın quraşdırılması 1 mA
Gərginlik quraşdırılarkən xəta 3%
Cərərəyan quraşdırılarkən xəta 3%
Çıxarıla bilən indikasiya bloku

Çəkisi 0,8 kq
Ölçüləri 115x97x56
Dərinliyin indikasiya diapozonu -1000…9999 m
Sürətin indikasiya diapozonu 0…32000 m/san.
Dərinlik ölçmə diskretliyi 1 sm
Sürət ölçmə diskretliyi 5 m/saat
Diyircəyin korreksiya əmsalının diskretliyi 1 sm/km
Ətraf mühitin temperaturu -40 …+65°C

Bənzər məhsullar

Müraciət forması