Veber 5 İK76

Veber 5 İK76

Ölçü qurğusunda beş ədəd üç sarğılı İK – Зİ025, 3İ050, 3İ075, 3İ125, 3İ200 zondlardan istifadə olunur. Bütün zondlar ümumi qəbuledici sarğacdan, vahid ölçü traktından ibarətdir və eyni tezlikdə işləyirlər(100 kHz). Hər bir zond üzrə fərz edilən keçiriciliyin aktiv və reaktiv komponentləri eyni vaxtda qeydiyyat olunur. Zondlar elektrik keçirməyən şüşə-plastik konteynerin daxilində yerləşdirilmişdir.

Ümumi məlumat
Veber 5 İK76 quyu cihazı, neft-qaz quyularında istismar edilir və fərz olunan xüsusi elektrik müqavimətinin (FXM) təyinini 5 İK zondu vasitəsilə təmin edir.

Ölçü qurğusunda beş ədəd üç sarğılı İK – Зİ025, 3İ050, 3İ075, 3İ125, 3İ200 zondlardan istifadə olunur. Bütün zondlar ümumi qəbuledici sarğacdan, vahid ölçü traktından ibarətdir və eyni tezlikdə işləyirlər(100 kHz). Hər bir zond üzrə fərz edilən keçiriciliyin aktiv və reaktiv komponentləri eyni vaxtda qeydiyyat olunur. Zondlar elektrik keçirməyən şüşə-plastik konteynerin daxilində yerləşdirilmişdir.

Cihaz terrigen kəsilişlər də daxil olmaqla, kollektor laylarda karbohidrogen mövcudluğunun ekspress-analizini həyata keçirir. İnduksiya karotajı metodu, zond ilə ətraf mühit arasında qalvanik kontakt olmadan tədqiqat işlərinin aparılmasını mümkün edir.

Spesifikasiya

Spesifikasiya

Cihaz uzunluğu 7000 metrə qədər, karotaj kabeli ilə tək və ya Veber EK76, Veber QK76  cihazları ilə dəst şəkildə istismar edilir. 

Cihaz istənilən rəqəmsal karotaj stansiyası ilə işləyə bilər.

Ölçmə diapazonu

FXM 0,3..300 Om•m

PS 0..2 V

Xarici diametr 76 mm

Çəkisi 27 kq

Uzunluğu 3260 mm

Xətalar

FXM    5 %

PS 0,5 %

Maksimal temperatur           150 °С

Maksimal təzyiq  120 MPa

Yazma sürəti 3000 m/saata qədər

Uzunluğu  0.25, 0.5, 0.75, 1.25, 2.0m

Şaquli icazəlilik                            0.4, 0.7, 1.1, 1.8, 2.9 m

Bənzər məhsullar

Müraciət forması