Veber-KP-76

Veber-KP-76

Qidalandırma mənbəsinin tipi Ölçü rejimi-stabil sabit cərəyan 40-60 mА ± 1% Açılıb-bağlanma:: 220V, 50Hz
Sensorların tipi 

 

Reoxord
Diapazon 100 – 760 mm
Şaquli icazə imkanı 0,05 m
Həssaslığı Çeviricilik əmsalı: 0,25 mB/mm
Dəqiqlilik Əsas nisbi xəta 6%
Qeyd olunan əyrilər Quyunun 2 bərabər, perpendikulyar diamrtri
Karotajın surəti  2500 m/saat
Köməkçi əyrilər Quyunun orta diametri
Əsas kalibrə Kalibrə alətləri və üzüklərin köməyi ilə.
Əlavə         Standart siqnal vasitəsilə
max. temperatur 180 °С
max. təzyiq 120 MPa
Cihazın max. Diametri 80 mm
Quyunun min. diametri 100 mm
Quyunun max. diametri 600 mm
Çəkisi 76 kq
Uzunluğu 3440 mm

Təsvir

Kavernomer-profilomer quyu cihazı

  Quyu gövdəsinin və onun orta diametrinin çarpaz ölçülərini, eyni        vaxtda iki qarşılıqlı perpendikulyar ölçülərlə təyin edir. Cihazda,        qanadları məsafədən idarə etmək və cihaz quyuda olarkən, stadart siqnal vasitəsilə kalibrə işlərini yerinə yetirmək üçün, xüsusi qurğudan istifadə olunur.   Veber-01 və Kedr 02 stansiyalarına qoşulur və Uzunluğu 6000 metrəyə qədər olan 3 damarlı geofiziki kabellə işləyir.

Bənzər məhsullar

Müraciət forması