Veber IN 73

Veber IN 73

Ölçü diapazonu
Azimut, ° 0..360
Zenit, ° 0..180
Dəqiqlik 2
Azimut, ° 0.07
Zenit, ° 1100
Yazı sürəti, m/saat 73
Diametr, mm 32
Çəki, kq 2475
Uzunluğu, mm 100
Maksimal təzyiq MPa 150
Maksimal işçi temperatur, °С

Təsvir
Veber İN quyu inklinometri Veberlog cihazlar dəstinin tərkibində
istismar edilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və modul olaraq
quyunun orientasiyasını təyin edir.
Orientasiya üç parametr ilə müəyyənləşdirilir: əyilmə bucağı,
azimut və cihazın apsidal müstəviyə nisbətən dönməsi.
İnklinometrdə sensor olaraq, üç oxlu akselerometrdən və üç oxlu
ferro-zond tipli maqnetometrdən istifadə edilmişdir.
Bundan əlavə inklinometrin tərkibində layların təbii qamma
şüalanmasını təyin edən detektor mövcuddur və ondan alınan
siqnqllar inklinometrik məlumatların emalını daha keyfiyyətli edir.
Ölçünün prinsipi, Ax, Ay и Az qravtasıyalarının vektorunun və Fx,
Fy и Fz. yerin maqnit sahəsi vektorlarının ilkin məlumtlarının proqram
təminatı vasitəsilə emalı və orientasiyanın hesablanmasıdır.
Cihazda quraşdırılmış maqnitometrin maqnit sahəsinə
həssaslığını nəzərə alaraq, cihazın korpusu və daxili hissələri,
maqnit təsir etməyən materiallardan hazırlanmışdır.
Əlavə olaraq, inklinometrin konstruksiyası, ölçü zamanı digər
cihazların üst və ya alt hissələrindən birləşməşdirilməsini mümkün
edir.

Bənzər məhsullar

Müraciət forması