Veber QK76

Veber QK76

Qamma karotaj modulu, dağ-mədən suxurlarındakı,  mövcud təbii radioaktivliliyin  qamma şüalanması zamanı,  ekspozisiya dozası gücünün ((EDG)exposure dose)  fasiləsiz ölçulməsini təmin edir.Modul qazma zamanı,  istənilən yuycu məhlulla dolu neft və qaz quyularında tətbiq edilir. Cihaz bir damar vasitəsilə qidalandırılır və keçici modul kimi hazırlanmışdır. Cihaz hazırlanarkən, vibrasiyaya dayanıqlığa üstünlük verilib.

Ümumi məlumat

Qamma karotaj modulu, dağ-mədən suxurlarındakı,  mövcud təbii radioaktivliliyin  qamma şüalanması zamanı,  ekspozisiya dozası gücünün ((EDG)exposure dose)  fasiləsiz ölçulməsini təmin edir.

Modul qazma zamanı,  istənilən yuycu məhlulla dolu neft və qaz quyularında tətbiq edilir. Cihaz bir damar vasitəsilə qidalandırılır və keçici modul kimi hazırlanmışdır.

Cihaz hazırlanarkən, vibrasiyaya dayanıqlı, son model sintilyasiya detektorlərində istifadə olunmuşdur.

Cihaz uzunluğu 7000 metrə qədər, bir damarlı karotaj kabeli ilə tək və ya Veber EK76, Veber 5 İK76  cihazları ilə dəst şəkildə istismar edilir. Cihaz istənilən rəqəmsal karotaj stansiyası ilə işləyə bilər.

Spesifikasiya

Spesifikasiya

Ölçmə diapazonu

EDG 0-250 mkR/s

Xətalar

EDG(226Ra)  15 %

Yazma sürəti  700 m/saata qədər

Xarici diametr 76 mm

Çəkisi  10 kq

Uzunluğu  1033 mm

Maksimal temperatur 150 °С

Maksimal təzyiq 120 MPa

Bənzər məhsullar

Müraciət forması