Veber Density

Veber Density

Ölçmə diapazonu Xarici diametr 124 mm

Sıxlıq 1,2 q/sm3- 3,0 q/sm3 Çəkisi 156 kq

Uzunluğu 3380 mm

Xətalar Maksimal temperatur 200 °С

Sıxlıq 0.5% Maksimal təzyiq 137 MPa

Yazma sürəti 300 m/saata qədər

Uzunluğu 3,38 m

Təsvir
Sıxlıq karotajı cihazı, qazma prossesində litoqrafik kəsilişdə mövcud olan həcm çəkisindəki dəyişiklikləri təyin edir və cihazlar dəstində istismar olunur. Cs-137 qamma mənbəəsindən qamma şüaları dəsti laya yönləndirilir. Şüalandırma mənbəəsindən müxtəlif məsafələrdə yerləşdirilmiş iki ədəd Heyger sayğacı, kompton səpələnməsi nəticəsində quyunun gövdəsinə qayıdan qamma şüalarını müəyyən edir. İki detektordan istifadə, quyunun divarlarındakı gil qaliqlarını korreksiya etməyi mümkün edir.

Cihaz iki seksiyadan ibarətdir. Polad korpusda yerləşdirilmiş üst elektronika hissəsi, kavernamer və başmakın elektron elementlərinin sıxlığın ölçülməsini təmin etmək üçün, kiçik voltlu mənbəədən ibarətdir. Seksiyada rıçaqların açilib bağlanması üçün, mühərrik quraşdırılmışdır. Cihazın alt seksiyasında sıxlığın ölçülməsi və başmakın saxlanması üçün, çıxarılan yastıq quraşdirilmişdir. Bu seksiyada yerləşdirilmiş kavernamerin potensiometri, yastıqların üst sahələri arasındakı məsafəni ölçmək üçündür.

Bənzər məhsullar

Müraciət forması