Veber INK-60

Veber INK-60

Ölçü diapazonu

Azimut, ° 0..360

Zenit, ° 0..180

Dəqiqlik

Azimut, ° 2

Zenit, ° 0.07

Yazı sürəti, m/saat 1100

Diametr, mm 60

Çəki, kq 13

Uzunluğu, mm 1800

Maksimal təzyiq MPa 60

Maksimal işçi temperatur, °С 1200

Təsvir

Veber İN quyu inklinometri Veberlog cihazlar dəstinin tərkibində istismar edilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və modul olaraq quyunun orientasiyasını təyin edir.

Orientasiya üç parametr ilə müəyyənləşdirilir: əyilmə bucağı, azimut və cihazın apsidal müstəviyə nisbətən dönməsi.

İnklinometrdə sensor olaraq, üç oxlu akselerometrdən və üç oxlu ferro-zond tipli maqnetometrdən istifadə edilmişdir.

Bundan əlavə inklinometrin tərkibində layların təbii qamma şüalanmasını təyin edən detektor mövcuddur və ondan alınan siqnqllar inklinometrik məlumatların emalını daha keyfiyyətli edir.

Ölçünün prinsipi, Ax, Ay и Az qravtasıyalarının vektorunun və Fx, Fy и Fz. yerin maqnit sahəsi vektorlarının ilkin məlumtlarının proqram təminatı vasitəsilə emalı və orientasiyanın hesablanmasıdır.

Cihazda quraşdırılmış maqnitometrin maqnit sahəsinə həssaslığını nəzərə alaraq, cihazın korpusu və daxili hissələri, maqnit təsir etməyən materiallardan hazırlanmışdır.

Əlavə olaraq, inklinometrin konstruksiyası, ölçü zamanı digər cihazların üst və ya alt hissələrindən birləşməşdirilməsini mümkün edir.

Bənzər məhsullar

Müraciət forması