Veber Telemetriya

Veber Telemetriya

Rəqəmsal telemetriya sistemi, yerüstü karotaj stansiyası ilə istismar edilərək, Rₓₒ ikili yan karotaj modulunun işləməsini təmin edir və uzlaşdırılmış  Rₓₒ qamma şüalanmasını  təyin edir. Ötürücülər sistemi yeddi naqilli kabellə cihazlar dəstinin idarə olunması üçün, hesablanmışdır. Sistemin əlavə üstünlüyü, karotaj zamanı kabelə olan xarici təsirləri aradan qaldıraraq, məlumatların qüsursuz emal olunmasıdır.Cihaz hazırlanarkən, vibrasiyaya dayanıqlığa üstünlük verilib.

Ümumi məlumat

Rəqəmsal telemetriya sistemi, yerüstü karotaj stansiyası ilə istismar edilərək, Rₓₒ ikili yan karotaj modulunun işləməsini təmin edir və uzlaşdırılmış  Rₓₒ qamma şüalanmasını  təyin edir. Ötürücülər sistemi yeddi naqilli kabellə cihazlar dəstinin idarə olunması üçün, hesablanmışdır. Sistemin əlavə üstünlüyü, karotaj zamanı kabelə olan xarici təsirləri aradan qaldıraraq, məlumatların qüsursuz emal olunmasıdır.

İstifadə olunan konfiqurasiya,  rəqəmsal ötürücünün eyni vaxtda 10 kanalla işləməsini təmin edir. Əlavə kanallar, quyudakı qidalandırılmanın vəziyyətini sabit saxlamaq üçün, kabel muftasının sonluğundakı gərginliyə fasiləsiz nəzarəti həyata keçirməyi mümkün edir. Temperatur dəyişikliyinə həssas olduğu üçün, detektorlarlar  dyuar qabında yerləşdirilmişdir.

Spesifikasiya

Spesifikasiya

Ölçmə diapazonu

Signal (16 kanal) Impuls kod (PCM)

Xətalar

PCM 1 %

Yazma sürəti 2000 m/saata qədər

Xarici diametr 69,9 mm

Çəkisi 43,5 kq

Uzunluğu 2570 mm

Maksimal temperatur 204 °С

Maksimal təzyiq 138 MPa

Bənzər məhsullar

Müraciət forması