Veber QK76

Veber QK76

Veber QR quyu cihazı neft quyularındakı layların qamma şüalanması siqnallarını təyin edir. Cihaz qazma, kəşfiyyat və istismar quyularında istismar edilməklə zəruri tədqiqat materiallarını təqdim edir. Veber QR cihazı, quyu cihazları dəstində istismar olunduqda, komponovkanın üst tərəfində  yerləşdirilir.Cihaz hazırlanarkən, vibrasiyaya dayanıqlığa üstünlük verilib.

Ümumi məlumat

Veber QR quyu cihazı neft quyularındakı layların qamma şüalanması siqnallarını təyin edir. Cihaz qazma, kəşfiyyat və istismar quyularında istismar edilməklə zəruri tədqiqat materiallarını təqdim edir. Veber QR cihazı, quyu cihazları dəstində istismar olunduqda, komponovkanın üst tərəfində  yerləşdirilir.

Veber QR quyu cihazının standart iş rejimi karotaj kabeli ilə impuls siqnallarını ötürməkdən ibarətdir. Cihazlar dəstinə qoşularkən, siqnalların sabit cərəyan şəklində ötürülməsi arzu olunandır.Bu zaman multivibrator ölçmə modulunu və siqnal tezliklərini sabit cərəyan siqnalları ilə xətli modul formalaşdıraraq əvəz edir.

Kabel vasitəsi ilə yuxarı sabit cərəyan siqnalları ötürülərkən, Veber QR cihazına yuxarıdan 4 və 6 cı naqillərlə dəyişən cərəyan qidalandırılması verilir. Bununla da telemetriyanın adapteri SABİT CƏRƏYAN SİQNALİ çıxışına çevrilir.

Spesifikasiya

Spesifikasiya

Ölçmə diapazonu

QK  0-200 APİ(~0-20 mkr)

Xətalar

QK   0,5 %

Yazma sürəti

700 m/saata qədər

Xarici diametr  92,1 mm

Çəkisi  54,4 kq

Uzunluğu 2570 mm

Maksimal temperatur 204 °С

Maksimal təzyiq 138 MPa

Bənzər məhsullar

Müraciət forması